Ishavsdykk AS

Vann er alt

Etter at flasken er registrert inn med serienummer, materiale, volum, arbeids- og prøvetrykk samt kontaktinformasjon til eier er første steg er alltid en ytre visuell inspeksjon, hvor eventuelle "flaskeføtter" (som er noen skikkelige rustfeller) tas av og flasken sjekkes for utvendig korrosjon og skader.


Innvendig inspeksjon av flasken utføres med en lyssonde, speil og noen ganger kamera for dokumentasjon. Det er i all hovedsak korrosjon, men også eventuell forurensing fra fyllestasjoner som ikke opererer som de skal, som registreres (hvis du har et oljebelegg i flasken har du veldig lyst til å vite det - og få sagt fra til de du fyller hos).


Dersom flasken har korrosjon, skader eller svekkelser ut over hva forskrift eller produsent tillater, vil den kondemneres allerede nå. Trykkprøving er ikke nødvendig. Dette skjer uhyre skjelden.

Ved lette rustangrep kan flasken ofte reddes med visping, sandblåsing eller tromling.

Dersom flasken har passert den visuelle inspeksjonen kan den trykkprøves. Dette utføres ved at man fyller flasken med vann, og deretter trykker inn litt til - opp til flaskens prøvetrykk, før man måler den permanente utvidelse av flasken. Denne skal være innenfor måltall fra fabrikant og forskrift.


Disse verdiene registreres sammen med øvrige data om flasken, slik at det alltid finnes historikk for utstyr du får service på hos Ishavsdykk.


Når flasken har gått gjennom trykkprøving med positivt resultat tømmes den og skylles med varmt vann slik at tørkeprosessen skal gå raskt for å unngå "flashrust" på innsiden, ofte brukes også rustinnhibitor til dette. Før kranen remonteres med ny o-ring og flasken merkes med trykkprøvingsdato og kontrollnummer 84 som viser at flasken er trykket hos Ishavsdykk AS og er godkjent godkjent verksted av arbeidstilsynet.


Vi utføre alle drakreoarasjoner og trykktestinger av stål og kompositflasker for havarivernsentret Arcos AS