Ishavsdykk AS

Vann er alt

Kurspris: 1800,-

Kurset krever ikke at det gjennomføres noe dykk men kan utvides med 2 dykk - kursprisen inkludert 2 ekstra dykk inkludert Nitrox fylling 2000,-


Hva er inkludert i kursprisen::

I kurspakken så inngår følgende i tillegg til selve kurset:

•bokpakke

•sertifisering


Hva er ikke inkludert i kursprisen::

•Kursprisen inkluderer ikke ABC utstyr eller annet dykkerutstyr gjennom kurset.


Hvis du trenger å leie utstyr kan dette gjøres for kr 950,- inkludert flaske og drakt under kurset.

Utstyr kan kjøpes til 10 % rabatt ved påmelding eller under kurset.

Kurset kvalifiserer dykkere til å bruke oksygenberiket luft (Nitrox) som pustegass på ikke-dekompresjonsdykk fra 22% til 40% oksygen. Ved å benytte oksygenberiket luft under dykking vil vi få lenger bunntid enn vi ville fått med ”vanlig luft”

Du får lengre bunntid ved å puste en gass som inneholder redusert megde nitrogen.

Ved å redusere mengden av resterende nitrogen i kroppen etter endt dykk så får man også økt tillatt bunntid på et evt. gjentatt dykk, eller redusert overflateintervall mellom to dykk, eller en kombinasjon av begge.


Hva er Nitrox ?

Enhver blanding av nitrogen og oksygen definert som Nitrox. Så det vil jo si at luft er en Nitrox. Luft blir betegnet som en 21% Nitrox på grunn av at luft har et oksygeninnehold på 21%.

Begrepet Oksygenberiket luft (Enriched Air Nitrox, EAN) er kanskje den mest korrekte betegnelsen på den gassblanding vi snakker om her da Nitrox, innen dykkemiljøet, har etter hvert blitt definert som oksygenberiket luft med oksygeninnhold på mellom 22 % og 40%.


Nitrox-kurset i hovedsak er et teoretisk kurs med praktisk gjennomgang av merking, fyling og analysering av gass, det er ikke påkrevet dykking.


Forhåndskrav::

Du må være PADI open water sertifisert

(CMAS* eller tilsvarende fra en annen dykkeorganisasjon)

På dykkerkurset vil du lære blant annet:

å analysere innholdet i en Nitrox flaske.

å planlegge Nitrox dykking gjennom bruk av tabeller og dykkecomputere.

hvordan du på en sikker måte forlenger din dykketid.


Hva skjer etter kurset?

Etter kurset kan du begynne bruke Nitrox som pustegass, spesielt nyttig der det ønskes lengere buntid.


Teori holdes på lokaler til Tromsø Undervannsklubb og sjøtrening gjennomføres i Bellvika på Kvaløya.