Ishavsdykk AS

Vann er alt

Dykkerkurs

Prøvedykk


Dykk med instruktør på grunnere vann til maks dybde på 5 m

PADI Grunnkurs


Grunnleggende dykkerkurs som gir deg ferdigheter en dykker trenger for å dykke på en trygg og sikker måte

PADI Tørrdrakt kurs


Praktisk dykking innfor forskjellige emner etter grunnkurset.

Oppdriftskontrol

Vrakdykk

Strømdykk

Nattdykk

Dypdykk til 30 m

PADI Advanced Open Water


Praktisk dykking innfor forskjellige emner etter grunnkurset.

Oppdriftskontrol

Vrakdykk

Strømdykk

Nattdykk

Dypdykk til 30 m

PADI Redningsdykker.


Dykkemedisin, utstyr, stresskontroll og ferdigheter i redningsteknikker, skadestedsledelse og førstehjelp.

Nitrox, Oksygenberiket luft.


Bruke oksygenberiket luft (Nitrox) som pustegass på ikke-dekompresjonsdykk fra 22% til 40% oksygen.